COVID-19


Vi følger myndighetenes anbefalinger og har i samarbeid med Bedrifthelsetjenesten utarbeidet rutiner som sikrer en helsen til våre kunder og våre medarbeidere ved utførelse av renhold. Våre renholdere er oppdatert på smitterenhold og trygge i jobben de gjør.

SMITTERENHOLD


Vi har personal som kan rykke ut på kort varsle ved behov for smitterenhold. Vi benytter manuelle metoder og EcoStatic sprayer.

BARNEHAGE


Renhold påvirker helsen til både ansatte og barn, derfor jobber vi hele tiden for å opprettholde en høy kvalitet på den tjenesten vi leverer. Vi er klar over at renholdet i barnehager må utføres godt, dette er noe vi kan og har lang erfaring med. Vi samarbeider med mange private barnehager hvor vi leverer dagligrenhold, periodiskrenhold og vikartjenester

Vinduer

BEDRIFT


Renholdet i et hvert bygg påvirker trivselen og helsen til de som jobber der. Derfor setter vi kvalitet og oppfølging høyt. I samarbeid med dere utformer vi nøye beskrevne renholdsplaner og avtaler renholdsfrekvens ut ifra de krav og behov dere måtte ha. 

andre tjenester

Tepper

BOLIG


Renhold i private boliger. Vi kommer etter avtalt frekvens. De vanligste oppgavene er tørking av tilgjengelige flater, søppeltømming, vask av sanitærannlegg, gulv vask, støvsuging, fylling av papir/såpe og ellers det dere måtte ønske.

Trapp

Copyright © Med enerett